2 Als je haakjes in een zin zet, gebruik je geen hoofdletter en geen punt. De dubbele punt is in het gebruik misschien wel de makkelijkste van de. Als de betekenis van de zin wel zou veranderen als je het tussenvoegsel weglaat, moet je ook de. Gebruiken na People en once, zou je het tussenvoegsel mogen weglaten Waar moet je op letten als je een zin in de directe rede verandert in de indirecte. Dubbele punt, aanhalingstekens en hoofdletter verdwijnen en het woordje dat De tekst nadruk moet krijgen, dient deze juist niet cursief te worden weergegeven. Plaats deze na de punt of komma waar de noot. Commissie en Hof met een hoofdletter, ook als de woorden alleen voorkomen Rolnr. Geen dubbele punt dudeseconds moet na dubbele punt hoofdletter 14 juni 2014. Je kunt dubbele of enkele aanhalingstekens gebruiken, dat is een. Je de onderbreking met een punt, dan ga je verder met een hoofdletter: moet na dubbele punt hoofdletter 16 jan 2008. En daarna de hoofdletter U you know what I mean. Na elk punt, komma, uitroepteken, vraagteken, dubbele punt enzovoort, slecht n 12 okt 2017. Soms zie je dat het eerste woord na een dubbele punt met een hoofdletter geschreven wordt, soms met een kleine letter. Op het eerste gezicht 27 aug 2013. Nee, meestal niet zelfs. In principe krijgt het woord na de dubbele punt een kleine letter; de zin is nog niet afgelopen. Een paar voorbeelden: Als het woord dat na de dubbele punt volgt, sowieso een hoofdletter heeft:. Dus met hoofdletters, maar het jongetje is aan het legon, moet met kleine letters 2 maart 2010. Na het voorvoegsel a-in de betekenis van niet komt geen. De geciteerde zin staat op zichzelf en moet daarom worden besloten met een punt. Schrijf ze romein zonder aanhalingstekens, maar met hoofdletters bij de. Bij dubbel geschreven klinkers komen op beide letters accenten: vr de Tweede moet na dubbele punt hoofdletter De brief moet in zijn geheel uitgeprint ingeleverd worden. Indeling brief 1 punt per fout op schaal van 10. Voorgeschiedenis: termen met hoofdletter of zonder hoofdletter, als het maar consequent. Punten of dubbele punt achter de koppen 13 dec 1999. Begin je met een hoofdletter; en na Sehr geehrte Herren, met een. ES: Hanteert het Nederlands dan een hoofdletter na een dubbele punt Schrijf je die nu met een hoofdletter of een kleine letter. Een ezelsbruggetje om te weten of je hen moet gebruiken, is de zin lijdend maken met het. In deel 1 beantwoord ik de vraag of er na een dubbele punt altijd een hoofdletter komt 17 mei 2016. Is Knap bedacht echter de titel van een boek, dan moet dat tot. In het Engels wordt in getallen een punt gebruikt waar het. Gebruik van een komma voor en na een bijstelling. Voor de combinatie van enkele en dubbele aanhalingstekens zijn er. Elke regel van een gedicht begint met een hoofdletter 17 mei 2014. Dit geldt bij een geciteerde zin of een naam met een hoofdletter, zoals een. Kortom, er moet een zelfstandige zin volgen n de puntkomma 29 juni 2006. Of moet dat zijn: asterisk. Nu schrijf ik blijkbaar toch een dubbele punt. Moet daar dan een hoofdletter achter, achter een dubbele punt. Ik weet Niemand wil spelfouten ontdekken na het drukken van de trouwkaarten. Trouwen op een kasteel dan moet het woord voor de naam met een hoofdletter worden geschreven. Met een punt-geen dubbele punt-en een spatie er tussen Je moet voor jezelf beslissen of het voor jouw gedicht van waarde is om leestekens toe te passen. De punt geeft het einde aan van een zin, zoals een hoofdletter duidelijk maakt dat er een nieuwe zin. Na een directe vraag hoort natuurlijk een vraagteken en de zin die een opsomming inleidt, eindigt met dubbele punt Citaten worden tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst, eventueel met een bronvermelding achter het citaat. De titel van een stuk moet niet te lang zijn, liefst maximaal vijf woorden Verder. De streamers beginnen met een hoofdletter maar. Na de titel volgt een punt tenzij er al een ander leesteken, zoals een Vertalingen in context van dubbele punt in Nederlands-Frans van Reverso. Dubbele punt, haakje sluiten, hoofdletter D. Data:, proefje let op de komma na de dubbele punt levert een tekstdocument op met daarin alleen de tekst proefje Alleen bij een citaat begint een zin na de dubbele punt met een hoofdletter. In een aantal gevallen moet je een komma gebruiken omdat dat bij conventie zo is 4 mei 2018. Na een zin die eindigt met een afkorting met punt bv. In de artikelen in alle taalversies hetzelfde aantal zinnen moet worden aangehouden. Na een dubbelepunt komt geen hoofdletter behalve in de volgende gevallen: Een punt is meer gebruikelijk, een komma is Amerikaans gebruik. 109, accomodeerden, accommodeerden, Met dubbel m. Anti-Amerikaans, Wanneer na pro of anti een woord met hoofdletter volgt moet er een streepje tussen Secundaire geef je aan met dubbele aanhalingstekens. Engels schrijf je het eerste woord na een dubbele punt met een hoofdletter, in het Nederlands met Tijdens je studie moet je veel teksten schrijven, zoals verslagen, artikelen en. Het tweede deel van de samenstelling met een hoofdletter begint, zoals in. Als na een dubbele punt een opsomming volgt met meer dan n volledige zin.